Repetitiejournaal 26 maart 2024

Voorzitter Theo heet alle aanwezigen van harte welkom op deze repetitie.Eerder al is gezegd dat het bestuur van plan is om een tweetal koorcommissies op te tuigen.Eén voor de activiteiten […]

Repetitiejournaal 30 januari 2024

Onze voorzitter Theo en zijn vrouw Carla zijn deze week vertrokken naar hun vakantieadres. Ze genieten daar van de zon en het lekkere weer en zijn weer terug op dinsdag […]

Repetitiejournaal 16 januari 2024

Namens het bestuur heet Theo zoals gebruikelijk alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan de heren Ton van Ursum en Herman Jacobs die ons koor komen […]

Repetitiejournaal 9 januari 2024

9 januari 2024, de eerste repetitie van het nieuwe jaar! Traditiegetrouw hebben we op de 1e repetitie van het nieuwe jaar een halve repetitie waarna we met zijn allen een […]

Repetitiejournaal 19 december 2023

Theo heet alle aanwezigen van harte welkom op deze repetitieavond. Vanavond nemen we het muziekprogramma voor de H. Mis van zondag 24 december a.s. door. Jens Seebeck begeleidt ons vanavond […]

Repetitiejournaal 7 november 2023

Theo heet alle aanwezigen op deze repetitieavond van harte welkom en het doet hem goed dat er zoveel leden vanavond aanwezig zijn. Ook onze nieuwe pianist Jens Seebeck, van harte […]

Repetitiejournaal 24 oktober 2023

Er zijn vanavond weinig afmeldingen en kunnen we spreken van een volle ‘repetitiebak’. Met deze constatering heet voorzitter Theo alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is […]

Repetitiejournaal 17 oktober 2023

Voorzitter Theo heet allen van harte welkom op deze repetitieavond. Een speciaal woord van welkom aan de heer Jens Seebeck. Jens is pianist en komt vanavond proeven aan ons koor […]

Repetitiejournaal 3 oktober 2023

Helaas is onze voorzitter Theo en ook zijn vrouw Carla wegens ziekte afwezig. Namens het bestuur heet Ben alle aanwezigen van harte welkom. Repetitie dinsdag 10 oktober 2023.De repetitie van […]

Repetitiejournaal 19 september 2023

Alle aanwezigen koorleden van harte welkom. Algemeen.Vorige week was het Orpheus bestuur door het diamanten huwelijkspaar Manfred en Beppie Drees uitgenodigd voor het bijwonen van de huldiging door Burgemeester Antoin […]

fijn je weer te zien